Đóng

Phóng Sự Cưới

Dịch vụ Chụp Hình Phóng Sự Cưới của chúng tôi

  • chụp hình PHÓNG SỰ

  • Toàn bộ file chụp + file thiết kế Album =>Giảm 50%

  • LỄ hoặc TIỆC: 3.000.000 đ + 30 trang thiết kế LỄ hoặc TIỆC: 3.000.000 đ + 30 trang thiết kế
  • LỄ + TIỆC: 5.000.000 đ + 60 trang thiết kế LỄ + TIỆC: 5.000.000 đ + 60 trang thiết kế
  • Đi tỉnh phụ thu thêm : 500.000 đ, Chưa bao gồm vé xe đi lại + chỗ nghỉ.Đi tỉnh phụ thu thêm : 500.000 đ, Chưa bao gồm vé xe đi lại + chỗ nghỉ.
  • Nếu in Album, tuỳ theo số trang +1.500.000 đến 2.500.000Nếu in Album, tuỳ theo số trang +1.500.000 đến 2.500.000

Đông du còn có các dịch vụ