Đóng

Dịch vụ Chụp Hình Quay Phim Cưới của chúng tôi

Chụp Hình
  • chụp hình TRUYỀN THỐNG

  • Toàn bộ file chụp + hình 13 x 18

  • LỄ hoặc TIỆC: 1.200.000 đ + 100 hình LỄ hoặc TIỆC: 1.200.000 đ + 100 hình
  • LỄ + TIỆC: 2.000.000 đ + 200 hình LỄ + TIỆC: 2.000.000 đ + 200 hình
  • Đi tỉnh phụ thu thêm: 300.000 đ, Chưa bao gồm vé xe đi lại + chỗ nghỉ.Đi tỉnh phụ thu thêm: 300.000 đ, Chưa bao gồm vé xe đi lại + chỗ nghỉ.
Quay Phim
  • Quay phim truyền thống DVD

  • LỄ hoặc TIỆC: 1.500.000 đLỄ hoặc TIỆC: 1.500.000 đ
  • LỄ + TIỆC: 2.000.000 đLỄ + TIỆC: 2.000.000 đ
  • Đi tỉnh phụ thu thêm: 300.000 đ, Chưa bao gồm vé xe đi lại + chỗ nghỉ.Đi tỉnh phụ thu thêm: 300.000 đ, Chưa bao gồm vé xe đi lại + chỗ nghỉ.
  • Chất lượng Full HD : +500.000Chất lượng Full HD : +500.000

Đông Du còn có các dịch vụ